Punt d'informació turístic

L’Espai Montseny acull l’Oficina de Turisme de Viladrau i el Punt Informatiu del Parc Natural del Montseny.

L’Oficina de Turisme de Viladrau posa a disposició del visitant tota la informació del municipi i dels serveis turístics per poder gaudir d’una agradable escapada.

Els visitants també tenen accés a Internet a través de la connexió via wifi.

L’Espai Montseny forma part de la xarxa d’equipaments informatius del Parc Natural del Montseny. En aquest punt es facilita informació de les rutes i passejades que els visitants poden fer per l’entorn; una de les millors maneres de conèixer els encantadors paratges del Montseny.

A la segona planta del centre, hi ha un espai dedicat a Viladrau i el Parc Natural, amb informació de les tradicions, valors, gastronomia... En aquesta sala, els usuaris poden accedir a la web del Parc Natural del Montseny a través d’un punt de consulta. 

 

Qualitat turística SICTED

L'Espai Montseny té el distintitu de qualitat turística SICTED (Sistema Integral de Qualitat Turística en Destinacions), un sistema de gestió de la qualitat en una destinació turística que atorga la Secretaria d'Estat Comerç i Turisme del Ministeri d'Economia i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

L'aportació clau d'aquest sistema és la presa de consciència integral de destí, i la identificació d'objectius comuns per tots els agents implicats, públics i privats, turístics i no turístics. Aquesta línia afavoreix el disseny, la planificació, l'execució i la mediació de resultats d'accions integrals que harmonitzen els nivells de qualitat dels serveis i productes que consumeix el turista, de la mateixa imatge d'aquest, i en definitiva de la percepció delvisitant respecte la destinació.